Möten

KFV-MYNT PROGRAM 2024

OBS!! Föranmälan till alla klubbträffarna för förplägnaden

till Bengt-Arne Dehlin tele 070 592 81 75

Auktionslistor skall vara Rolf E tillhanda senast 14 dagar innan avsedd träff.

 

OBS Malmgatan 2 ingång från gården, åter måndagar.

 

Program KFV-Mynt 

Kalendarium för Hösten 2024.

OBS  kl:18:00 alla möten

Tors. 8 aug. Katrineholmsveckan, värdering av mynt på biblioteket ”Ängelen” mellan kl: 10-14.

Månd. 26 aug Närvarolotteri och auktion Kl:18:00 Smörgåstårta 50 kr.

Lörd. 7 sept Mässa i Norrköping. Samåkning med buss från ICA Nära K-holm kl: 9:00 Minst 10-12 deltagare för buss. Föranmälan till Bengt-Arne Dehlin 26 aug vid mötet..

Månd. 23 sept Närvarolotteri och auktion Kl 18:00 Smörgåstårta 50 kr.

Månd. 21 okt Närvarolotteri och auktion Kl 18:00 Smörgåstårta 50 kr.

Månd. 25 nov Närvarolotteri och auktion Kl18:00 Smörgåstårta 50 kr. Gåvoauktion ca 3 – 5 saker om möjligt.

Månd. 9 dec Julbord Sköldinge Folkets hus. pris 200 kr. Närvarolotteri och auktion Kl 18:00.

Föranmälan till alla klubbträffarna för förplägnaden

till Bengt-Arne Dehlin tele 070 592 81 75