Möten

KFV-MYNT PROGRAM 2023

OBS!! Föranmälan till alla klubbträffarna för förplägnaden

till Bengt-Arne Dehlin tele 070 592 81 75

Auktionslistor skall vara Rolf E tillhanda senast 14 dagar innan avsedd träff.

 

OBS Malmgatan 2 ingång från gården, åter måndagar.

 

Program KFV-Mynt 

Kalendarium för Våren 2023.

OBS ny tid: kl:18:00 alla möten

Månd. 23 jan. Närvarolotteri och auktion Kl 18:00 Smörgåstårta 50 kr.

Månd. 20 feb. Närvarolotteri och auktion Kl 18:00 Smörgåstårta 50 kr.

Månd. 20 mars Närvarolotteri och auktion Kl 18:00 Smörgåstårta 50 kr.

Lördag 25 mars MIM i Rosersberg Råbergsskolan Nyborgsvägen kl:10:00 – 16:00. Anmäl mynt till ”Pecka” senast 21 februari tel: 070 – 924 81 72 kommer mera senare.

Mer information om MIM:  Kallelse och inbjudan MIM 2023   OBS Uppdaterad:  MiM-Lista rev 2023-03-16

Avisering MiM auktionsmöte    Svar på fråga om gällande betalningsrutiner vid MIM-2023

Månd. 24 april Närvarolotteri och auktion Kl 18:00 Smörgåstårta 50 kr.

Månd. 22 maj Närvarolotteri och auktion Kl18:00 Smörgåstårta 50 kr.

Månd. 5 juni Vårbuffe Sköldinge Folkets hus pris 100 kr. Närvarolotteri och auktion Kl 18:00. Gåvoauktion 3-5 saker om möjligt. Kast med hästsko och någon mer aktivitet under kvällen.

Föranmälan till alla klubbträffarna för förplägnaden

till Bengt-Arne Dehlin tele 070 592 81 75