Lotterier

efter dragningen i närvarolotteriet den 20/5 -24 har följande intäckningar

Rolf Engström 1
Pekka 2
Lars Niklasson 1
Jan-Olof Andersson 1
Lennart Frisell 2
Lars Andersson 1
Bengt-Arne Dehlin 1
Dan Andersson 1
Björn Ludvigsson 1
Björn Johansson 1