OM OSS

Katrineholmsortens Myntklubb hade sin första sammankomst i Privathemmet i Katrineholm den 5/2 1975. Till ordförande valdes Henry Sund.
Han var ordförande i 20 år och efterträddes 1995 av föregående ordföranden Harry Wiklund.
Klubben sammanträder åtta gånger per år, första måndagen i månaden, i regel i lokal vid 
Malmgatan 2 ingång från gården, i Katrineholm.

Vid varje sammankomst förekommer alltid en intern myntauktion och olika numismatiska aktiviteter.

Klubben har också auktioner tillsammans med myntklubbarna i Eskilstuna och Stockholm. 
Vid årsmötet 2009 beslöts att ändra Klubbens namn till Katrineholm Flen Vingåker Myntklubb. Då antogs också vår logotype, se ovan.

Namn Regenter tidsperiod mynttyper bronsmynt silvermynt guldmynt utländska mynt sedlar medaljer poletter annat