myntauktioner

Klubbens uppskattade närvarolotteri och myntlotteri vid samtliga

inteckningar) Efter årets tredje möte den 23/4-18

 

Regler :Vid varje möten dras 4 st kort vid närvarolotteriet dem som först har 3 inteckningar vinner ett 300kr mynt
Vid varje möten dras 3 st lotter a 10 kr i myntlotteriet först till 3 inteckningar vinner ett mynt nästa mynt är Gustav III Rd 1781.Malte Olsson tog hem vinsten i närvarolotteriet den 21/5-18 Grattis Malte.

ÂMMMmalte ÂÂÂÂÂÂÂÂÂÂÂÂÂMmmÂÂÂÂMyMmm  o Â Â  
Närvaro lotteriet   efter 12/4-17            Myntlotteriet efter 12/4-17
Närvaro lotteriet efter 21/5-18 .........................................................................Myntlotteritet

 :::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: Roger Eriksson 1 :::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: Ingemar Pettersson 1

 :::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: Jan Ridell 1

:::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Auktionslistor skall vara Rolf E tillhanda senast 14 dagar innan avsed träff.

TOM MYNTLISTA

Myntlista 1 18 juni Klicka på den blå länken för att se listan.

Myntlista 1B 18 juni Klicka på den blå länken för att se listan.

Myntlista 2 18 juni Klicka på den blå länken för att se listan.

Myntlista 3 18 juni Klicka på den blå länken för att se listan.