myntauktioner

Klubbens uppskattade närvarolotteri och myntlotteri vid samtliga

inteckningar) Efter vårens tredje möte den 25/3-19

 

Regler :Vid varje möten dras 4 st kort vid närvarolotteriet dem som först har 3 inteckningar vinner ett 300kr mynt
Vid varje möten dras 3 st lotter a 10 kr i myntlotteriet först till 3 inteckningar vinner ett mynt nästa mynt är Gustav III Rd 1781

ÂMMMmalte ÂÂÂÂÂÂÂÂÂÂÂÂÂMmmÂÂÂÂMyMmm  o Â Â  
Närvaro lotteriet   efter 12/4-17            Myntlotteriet efter 12/4-17
Närvaro lotteriet efter 25/3-19xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxmyntlotteriet

Lennart Eriksson 1 xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx Roger Eriksson 1
Oskar Larsson 1 x xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx Ingemar Pettersson 1
Björn Ludvigsson 2xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx Jan Ridell 1

Lars Öjegran 2
Sigge Johansson 2
Ebbe Matsson 1
Karl-Göran Karlsson 2

Hans-Göran Rynning 1

Bengt-Arne Dehlin 1

Björn Johansson 2

Lars Niklasson 1

Niklas Bergkvist 1

Malte Olsson 1

Ingemar Pettersson 1

 

 

 

 


Auktionslistor skall vara Rolf E tillhanda senast 14 dagar innan avsed träff.

TOM MYNTLISTA

Myntlista 1 29 april Klicka på den blå länken för att se listan.

Myntlista 2 29 april Klicka på den blå länken för att se listan.

Myntlista 3 29 april Klicka på den blå länken för att se listan.

Myntlista 4 29 april Klicka på den blå länken för att se listan.

Myntlista 5 29 april Klicka på den blå länken för att se listan.

Myntlista 6 29 april Klicka på den blå länken för att se listan.

Myntlista 7 29 april Klicka på den blå länken för att se listan.