myntauktioner

Klubbens uppskattade närvarolotteri och myntlotteri vid samtliga

inteckningar) Efter årets andra möte den 12/3-18

 

Regler :Vid varje möten dras 4 st kort vid närvarolotteriet dem som först har 3 inteckningar vinner ett 300kr mynt
Vid varje möten dras 3 st lotter a 10 kr i myntlotteriet först till 3 inteckningar vinner ett mynt nästa mynt är Gustav III Rd 1781.

ÂÂÂÂÂÂÂÂÂÂÂÂÂÂMmmÂÂÂÂMyMmm  o Â Â  
Närvaro lotteriet   efter 12/4-17            Myntlotteriet efter 12/4-17
Närvaro lotteriet efter 12/3-18 .........................................................................Myntlotteritet

Rolf Engström 1 :::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: Roger Eriksson 1

Mats Johansson1 :::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: Ingemar Pettersson 1

Malte Olsson 1 :::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: Jan Ridell 1

Karl-Göran Karlsson 1:::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Auktionslistor skall vara Rolf E tillhanda senast 14 dagar innan avsed träff.

TOM MYNTLISTA 

Myntlista 1 23 april Klicka på den blå länken för att se listan.

Myntlista 2 23 april Klicka på den blå länken för att se listan.