myntauktioner

Klubbens uppskattade närvarolotteri och myntlotteri vid samtliga

inteckningar) Efter höstens andra möte den 10/9-18

 

Regler :Vid varje möten dras 4 st kort vid närvarolotteriet dem som först har 3 inteckningar vinner ett 300kr mynt
Vid varje möten dras 3 st lotter a 10 kr i myntlotteriet först till 3 inteckningar vinner ett mynt nästa mynt är Gustav III Rd 1781

ÂMMMmalte ÂÂÂÂÂÂÂÂÂÂÂÂÂMmmÂÂÂÂMyMmm  o Â Â  
Närvaro lotteriet   efter 12/4-17            Myntlotteriet efter 12/4-17
Närvaro lotteriet efter 10/9-18xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxmyntlotteriet

Lennart Eriksson 1 xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx Roger Eriksson 1
Oskar Larsson 1 x xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx Ingemar Pettersson 1
Björn Ludvigsson 1xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx Jan Ridell 1

Lars Öjegran 2
Sigge Johansson 1
Ebbe Matsson 1
Karl-Göran Karlsson 1

Björn Ludvigsson 1

Hans-Göran Rynning 1

Bengt-Arne Dehlin 1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Auktionslistor skall vara Rolf E tillhanda senast 14 dagar innan avsed träff.

TOM MYNTLISTA

Myntlista 1 28 jan Klicka på den blå länken för att se listan.

Myntlista 2 28 jan Klicka på den blå länken för att se listan.

Myntlista 3 28 jan Klicka på den blå länken för att se listan.

Myntlista 4 28 jan Klicka på den blå länken för att se listan.

Myntlista 5 28 jan Klicka på den blå länken för att se listan.