Möten

KFV-MYNT PROGRAM 2023

OBS!! Föranmälan till alla klubbträffarna för förplägnaden

till Bengt-Arne Dehlin tele 070 592 81 75

Auktionslistor skall vara Rolf E tillhanda senast 14 dagar innan avsedd träff.

 

OBS Malmgatan 2 ingång från gården, åter måndagar.

 

Program KFV-Mynt 

Kalendarium för Hösten 2023.

OBS ny tid: kl:18:00 alla möten

Månd. 21 aug. Närvarolotteri och auktion Kl 18:00 Smörgåstårta 50 kr.

Lörd 2 sept Mässa i Norrköping. Samåkning med buss från ICA Nära K-holm kl:09:00 Minst 10-12 deltagare för buss. Föranmälan till Bengt-Arne Dehlin 21 aug. vid mötet.

Månd. 18 sept Närvarolotteri och auktion Kl 18:00 Smörgåstårta 50 kr.

Månd. 16 okt Närvarolotteri och auktion Kl 18:00 Smörgåstårta 50 kr.

Månd. 13 nov Närvarolotteri och auktion Kl18:00 Smörgåstårta 50 kr.

Månd. 4 dec Sköldinge Folkets hus Närvarolotteri och auktion Kl 18:00. Julbord pris 200 kr.

Föranmälan till alla klubbträffarna för förplägnaden

till Bengt-Arne Dehlin tele 070 592 81 75