Möten

KFV-MYNT PROGRAM 2022

OBS!! Föranmälan till alla klubbträffarna för förplägnaden

till Bengt-Arne Dehlin tele 070 592 81 75

Auktionslistor skall vara Rolf E tillhanda senast 14 dagar innan avsedd träff.

 

OBS Malmgatan 2 ingång från gården, åter måndagar.

 

Program KFV-Mynt 

Kalendarium för Våren 2022.

 

Månd. 24 jan Malmgatan 2 i Katrineholm. Närvarolotteri, auktion och inteckningslotteri Kl 18:30 Smörgåstårta 50 kr.

Månd. 21 feb Malmgatan 2 i Katrineholm. Närvarolotteri, auktion och inteckningslotteri Kl 18:30 Smörgåstårta 50 kr.

Månd. 21 mars Malmgatan 2 i Katrineholm. Närvarolotteri, auktion och inteckningslotteri Kl 18:30 Smörgåstårta 50 kr.

Sön 3 april MIM i Stockholm. Farsta gård 12:00 – 18:00 Anmäla mynt till ”Pecka” senast 21 februari. Tel 070 924 81 72. Detaljer för MiM 2022 finns på vår hemsida: www.stockholmsmyntklubb.se

MiM-FBMK MiM-KFVMK I MiM-KFVMK II MiM-SiMK MiM-StMK MiM-UMK   Aktuella listor till MIM 2022

Månd. 25 april Malmgatan 2 i Katrineholm. Närvarolotteri, auktion och inteckningslotteri Kl 18:30 Smörgåstårta 50 kr.

Månd. 23 maj OBS ny plats: Sköldinge Folkets hus i Sköldinge. Närvarolotteri, auktion och inteckningslotteri Kl 18:30 Smörgåstårta 50 kr.

Månd. 13 juni Sköldinge Folkets hus i Sköldinge Vårbuffé pris 90 kr. Närvarolotteri, auktion och inteckningslotteri Kl 18:30. Gåvoauktion 3-5 saker om möjligt. Kast med hästsko och någon mer aktivitet under kvällen.

Föranmälan till alla klubbträffarna för förplägnaden

till Bengt-Arne Dehlin tele 070 592 81 75