Möten

KFV-MYNT PROGRAM 2022

OBS!! Föranmälan till alla klubbträffarna för förplägnaden

till Bengt-Arne Dehlin tele 070 592 81 75

Auktionslistor skall vara Rolf E tillhanda senast 14 dagar innan avsedd träff.

 

OBS Malmgatan 2 ingång från gården, åter måndagar.

 

Program KFV-Mynt 

Kalendarium för Hösten 2022.

OBS ny tid: kl:18:00 alla möten

OBS NYTT DATUM PLATS OCH TID. Månd. 29 aug Sköldinge Folkets hus. Närvarolotteri, auktion och inteckningslotteri Kl 18:00 Smörgåstårta 50 kr.

Lörd. 3 sept Mässa i Norrköping. Samåkning med buss från ICA Nära K-holm kl 9.30. Minst 10 -12 deltagare för buss. Föranmälan till Bengt-Arne Dehlin 22 aug. vid mötet

OBS NY PLATS OCH TID. Månd. 19 sept Sköldinge Folkets hus.. Närvarolotteri, auktion och inteckningslotteri Kl 18:00 Smörgåstårta 50 kr. ABAXA kommer på mötet.

Månd. 17 okt Malmgatan 2 i Katrineholm. Närvarolotteri, auktion och inteckningslotteri Kl 18:00 Smörgåstårta 50 kr.

Månd. 7 nov Malmgatan 2 i Katrineholm. Närvarolotteri, auktion och inteckningslotteri Kl 18:00 Smörgåstårta 50 kr. Gåvoauktion 3-5 saker om möjligt.

Numismatiska klubben i Uppsala kommer att hålla en lite större myntauktion den 26 november i Sverkerskolans matsal. Visning börja kl 9.

Auktionslistan är förhoppningsvis klar i mitten av november och kommer att läggas upp tillsammans med detaljer kring mötet på NKU:s hemsida www.nku.nu under ”program”.

Månd. 5 dec Sköldinge Folkets hus. Föreningen bjuder medlemmar med respektive på julbord. Närvarolotteri, auktion och inteckningslotteri Kl 18:00. Julbord Pris 180 kr.

Föranmälan till alla klubbträffarna för förplägnaden

till Bengt-Arne Dehlin tele 070 592 81 75