Möten

KFV-MYNT PROGRAM 2020

OBS!! Föranmälan till alla klubbträffarna för förplägnaden

till Bengt-Arne Dehlin tele 070 592 81 75

Auktionslistor skall vara Rolf E tillhanda senast 14 dagar innan avsedd träff.

 

OBS Malmgatan 2 ingång från gården, åter måndagar.

 

Kalendarium 2020 Strängnäs

Program KFV-Mynt våren 2020

 

Kalendarium för hösten kommer under sommaren här på hemsidan.

 

Måndag 20 jan i Strängnäs, ordnat av Strängnäs Myntklubb, hålls ett föredrag med Rubriken ”Hur identifiera Islamska mynt” hålls på Engelska.

Månd. 27 jan Malmgatan 2 i Katrineholm. Närvarolotteri och auktion Kl 18:30 Smörgåstårta 40 kr.

Månd. 24 feb Malmgatan 2 i Katrineholm. Närvarolotteri, auktion och Kl 18:30 Smörgåstårta 40 kr.

Lördag 29 feb Linköpings myntklubb Skilling Banco, Myntmässa Östra Tollstad Mässa 2020 02 29 Linköping

Månd. 23 mars Malmgatan 2 i Katrineholm. Närvarolotteri, auktion samt visning av Ingemars  tidskrift  från 1980 , två unika böcker  och ett patent från 1912 efter min farfar  Kl 18:30 Smörgåstårta 40 kr.

OBS Månd. 20 april Inställt  Årsmöte med val vid ett senare tillfälle.

OBS Månd. 18 maj Inställt.

OBS Månd. 15 juni Inställt pga rådande omständigheter.

OBS!! Lördag 19 sept MIM i Katrineholm. Anmäl mynt på ifylld auktionslista till  kfvmynt@gmail.com  vid frågor kontakta Lennart ”Pekka” erikssonTel: 070 924 81 72.

Inbjudan MIM 2020  Valla köpmangatan 5  MiM – Auktionslista 2020 

 

Kalendarium för hösten kommer under sommaren här på hemsidan.

 

Föranmälan till alla klubbträffarna för förplägnaden

till Bengt-Arne Dehlin tele 070 592 81 75