Möten

KFV-MYNT PROGRAM 2020

OBS!! Föranmälan till alla klubbträffarna för förplägnaden

till Bengt-Arne Dehlin tele 070 592 81 75

Auktionslistor skall vara Rolf E tillhanda senast 14 dagar innan avsedd träff.

 

OBS Malmgatan 2 ingång från gården, åter måndagar.

 

Kalendarium 2020 Strängnäs

Program KFV-Mynt våren 2020

 

Måndag 20 jan i Strängnäs, ordnat av Strängnäs Myntklubb, hålls ett föredrag med Rubriken ”Hur identifiera Islamska mynt” hålls på Engelska.

Månd. 27 jan Malmgatan 2 i Katrineholm. Närvarolotteri och auktion Kl 18:30 Smörgåstårta 40 kr.

Månd. 24 feb Malmgatan 2 i Katrineholm. Närvarolotteri, auktion och Kl 18:30 Smörgåstårta 40 kr.

Lördag 29 feb Linköpings myntklubb Skilling Banco, Myntmässa Östra Tollstad Mässa 2020 02 29 Linköping

Månd. 23 mars Malmgatan 2 i Katrineholm. Närvarolotteri, auktion samt visning av Ingemars  tidskrift  från 1980 , två unika böcker  och ett patent från 1912 efter min farfar  Kl 18:30 Smörgåstårta 40 kr.

OBS!! Lördag 19 sept MIM i Katrineholm. Anmäl mynt på ifylld auktionslista till  kfvmynt@gmail.com senast 4 mars. vid frågor kontakta Lennart ”Pekka” erikssonTel: 070 924 81 72.

Inbjudan MIM 2020  Valla köpmangatan 5  MiM – Auktionslista 2020 

OBS Månd. 20 april Inställt  Årsmöte med val vid ett senare tillfälle.

OBS Månd. 18 maj Inställt.

Månd. 15 juni Vårbuffe i Lerbo församlingshem. Pris 80 kr. Närvarolotteri och auktion kl: 18:30. Gåvoauktion 3-5 saker om möjligt. Kast med hästsko och någon mer aktivitet under kvällen

 

Föranmälan till alla klubbträffarna för förplägnaden

till Bengt-Arne Dehlin tele 070 592 81 75