Lotterier

Efter årets andra myntmöte i Närvarolotteriet fick följande en inteckning i lotterier, vinnare vid 3 inteckningar

efter den 23/3 2020

Mats Johansson 1
Roger Eriksson 2
Lennart Frisell 1
Malte Olsson 1
Sivert Johansson 1
Niklas Bergqvist 2
Karl-Göran Karlsson 1
Lars Niklasson 1
Pekka Eriksson 1
Björn Johansson 1