Lotterier

Efter årets första myntmöte i Närvarolotteriet fick följande 4 en inteckning i lotterier, vinnare vid 3 inteckningar

efter den 24/2 2020

Mats Johansson 1
Roger Eriksson 2
Lennart Frisell 1
Malte Olsson 1
Sivert Johansson 1
Niklas Bergqvist 1
Karl-Göran 1