myntkotiali

 

Katrineholm-Flen-Vingåkers myntklubb

Ansluten till Svenska Numismatiska föreningen

 

Katrineholmsortens Myntklubb hade sin första sammankomst i Privathemmet i Katrineholm den 15/1 1975. Till ordförande valdes Henry Sund. Han var ordförande i 20 år och efterträddes 1995 av Harry Wiklund.Från och med 2010 heter vår ordförande Lars Niklasson

Klubben sammanträder åtta gånger per år, första måndagen i månaden, i regel ilokal vidmalmgatan 2 ingång från gården,i Katrineholm.

Vid varje sammankomst förekommer alltid en intern myntauktion och olika numismatiska aktiviteter.

Klubben har också auktioner tillsammans med myntklubbarna i Eskilstuna och Stockholm. Vid årsmötet 2009 beslöts att ändra Klubbens namn till Katrineholm Flen Vingåker Myntklubb.

Vi åtar oss värdering av mynt och sedlar .Nya medlemmar hälsas varmt välkomna till våra träffar.

auktionsuppdrag

(som klubben tar 10% av försäjningsvärdet )