MÖTEN

KFV-MYNT PROGRAM 2018

OBS!! Föranmälan till alla klubbträffarna för förplägnaden

till Bengt-Arne Dehlin tele 070 592 81 75

Auktionslistor skall vara Rolf E tillhanda senast 14 dagar innan avsed träff.

 

OBS Malmgatan 2 ingång från gården, åter måndagar.

OBS nytt datum i december 17/12

 

Program hösten 2018

 

Månd. 13 aug Malmgatan 2 i Katrineholm. Närvarolotteri, auktion och inteckningslotteri Kl 18:30 Smörgåstårta 40 kr.


Lörd. 8 sept. Mässa i Norrköping. Samåkning med buss från ICA Nära K-holm. Minst 10-12 deltagare för buss. Föranmälan till Bengt-Arne Dehlin senast 13 aug. vid mötet.


Månd. 10 sept Malmgatan 2 i Katrineholm. Närvarolotteri, auktion och inteckningslotteri Kl 18:30 Smörgåstårta 40 kr.


Månd. 8 okt Malmgatan 2 i Katrineholm. Närvarolotteri, auktion och inteckningslotteri Kl 18:30 Smörgåstårta 40 kr.

 

Månd. 19 nov Malmgatan 2 i Katrineholm. Närvarolotteri, auktion och inteckningslotteri Kl 18:30 Smörgåstårta 40 kr.

Gåvoauktion 3 - 5 saker om möjligt.

Sigge tar emot beställningar på myntboken den kostar 200 kr.

 

Månd. 17 dec Malmgatan 2 i Katrineholm. Närvarolotteri, auktion och inteckningslotteri Kl 18:30. Julbord pris 180 kr.

Sigge tar emot beställningar på myntboken den kostar 200 kr.

Föranmälan till alla klubbträffarna för förplägnaden

till Bengt-Arne Dehlin tele 070 592 81 75