MÖTEN

KFV-MYNT PROGRAM 2018

OBS!! Föranmälan till alla klubbträffarna för förplägnaden

till Bengt-Arne Dehlin tele 070 592 81 75

Auktionslistor skall vara Rolf E tillhanda senast 14 dagar innan avsed träff.

 

OBS Malmgatan 2 ingång från gården, åter måndagar.

 

Program Våren 2018

 

Månd. 12 feb Malmgatan 2 i Katrineholm. Närvarolotteri, auktion och inteckningslotteri Kl 18:30 Smörgåstårta 40 kr.

Gunnar Andersson från strängnäs kommer och pratar om kvalitetsbedömning.

Ta med mynt för värdering 3-5 st. Betala medlemsavgiften 100 kronor.

 

Månd. 12 mars Malmgatan 2 i Katrineholm. Närvarolotteri, auktion och inteckningslotteri Kl 18:30 Smörgåstårta 40 kr.

 

Lörd. 17 mars MIM i Uppsala. Anmäla mynt till "Pecka" senast 31 jan 070 924 81 72. Samåkning med buss från ICA Nära K-holm. Föranmälan till Bengt-Arne Dehlin senast 28 februari.

Myntlistor till MIM  Inbjudan tillMIM 2018  Karta till MIM 2018

 

Månd. 23 april Malmgatan 2 i Katrineholm. Årsmöte med val. Närvarolotteri, auktion och inteckningslotteri Kl 18:30 lite mat 70kr.

 

Månd. 21 maj Malmgatan 2 i Katrineholm. Närvarolotteri, auktion och inteckningslotteri Kl 18:30 Smörgåstårta 40 kr.

 

Månd. 18 juni Vårbuffe i Lerbo församlingshem. pris 80 kr. Närvarolotteri, auktion och inteckningslotteri Kl 18:30.

Föranmälan till alla klubbträffarna för förplägnaden

till Bengt-Arne Dehlin tele 070 592 81 75