MÖTEN

KFV-MYNT PROGRAM 2019

OBS!! Föranmälan till alla klubbträffarna för förplägnaden

till Bengt-Arne Dehlin tele 070 592 81 75

Auktionslistor skall vara Rolf E tillhanda senast 14 dagar innan avsed träff.

 

OBS Malmgatan 2 ingång från gården, åter måndagar.

 

Program våren 2019

 

Månd. 28 jan. Malmgatan 2 i Katrineholm. Närvarolotteri, auktion och inteckningslotteri Kl 18:30 Smörgåstårta 40 kr.


Månd. 25 feb. Malmgatan 2 i Katrineholm. Närvarolotteri, auktion och inteckningslotteri Kl 18:30 Smörgåstårta 40 kr.

 

Lörd. 16 mars MIM i Borlänge. Anmäla mynt till "Pecka" senast 31 januari 070 924 81 72. Samåkning med buss från ICA Nära K-holm. Föranmälan till Bengt Arne Dehlin 1 mars.

Information om MIM i borlänge.


Månd. 25 mars Malmgatan 2 i Katrineholm. Närvarolotteri, auktion och inteckningslotteri Kl 18:30 Smörgåstårta 40 kr.

 

Månd. 29 april Malmgatan 2 i Katrineholm. Årsmöte med val. Närvarolotteri, auktion och inteckningslotteri Kl 18:30 Smörgåstårta 40 kr.

 

Månd. 20 maj Malmgatan 2 i Katrineholm. Närvarolotteri, auktion och inteckningslotteri Kl 18:30. Smörgåstårta 40 kr.


Månd. 3 juni Vårbuffe i Lerbo församlingshem. Pris 80 kr.Närvarolotteri, auktion och inteckningslotteri Kl 18:00. Kast med hästsko och lite mera under kvällen.


Föranmälan till alla klubbträffarna för förplägnaden

till Bengt-Arne Dehlin tele 070 592 81 75